מקרה עין. מיצב, 2018
Eye case.  Installation, 2018

Mira Cedar Contact Work About