ללא כותרת 2018 . שמן וגרפיט על נייר 27X35.5
No title,  oil and graphite on paper  2018

Mira Cedar Contact Work About