שרקיה. 2018 . שמן וגרפיט על נייר 27X35.5
Sharkia,oil and graphite on paper 2018

Mira Cedar Contact Work About