נשימה. 2018 . שמן וגרפיט על בד 135X135
Breathing, 2018 oil, graphite on canvas.

Mira Cedar Contact Work About