דם בשלג. 2019 . שמן וגרפיט על בד 135x135
Blood on snow , oil and graphite on canvas

Mira Cedar Contact Work About