בוקר, שמן וגרפיט על בד 50X50
Morning, 2018, oil and graphite on canvas

Mira Cedar Contact Work About