מחאת הפרחים. אקריליק על נייר. 55X79
the flowers protest. 2020. acrylic on paper, 55x79.

Mira Cedar Contact Work About