מופשטים נוזליים 1 . 2018 , דיו ואקריליק על נייר 35.5X27
Fluid abstracts 1, 2018, ink, acrylic on paper

Mira Cedar Contact Work About