מופשטים נוזליים 2, 2018 , דיו ואקריליק על נייר 27X35.5
Fluid abstract 2, 2018, ink, acrylic on paper

Mira Cedar Contact Work About