מופשטים נוזליים 3 . 2018 , דיו ואקריליק על נייר 35.5X27
Fluid abstracts 3 , 2018 , ink, acrylic on paper

Mira Cedar Contact Work About