מופשטים נוזליים 4 . 2019 , דיו ואקריליק על נייר 35.5X27
Fluid abstracts 4, 2019, ink, acrylic on paper.

Mira Cedar Contact Work About