מופשטים נוזליים 5 , 2019 , דיו ואקריליק על בד 100X210
Fluid abstract 5 , 2019 , ink, acrylic on canvas,

Mira Cedar Contact Work About