מופשטים נוזליים 6 , 2020 , אקריליק על בד 130X130
Fluid abstracts 6 , 2020 , acrylic on canvas

Mira Cedar Contact Work About