מופשטים נוזליים 7 , 2020 , אקריליק על בד 100X130
Fluid abstracts 7 , 2020 , acrylic on canvas

Mira Cedar Contact Work About